Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit document is opgesteld om uw privacy te waarborgen. Wij Kijken Netflix hecht veel waarde aan het waarborgen van deze privacy. Wij Kijken Netflix hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Neem contact met ons op als u vragen heeft of tegen problemen oploopt met betrekking tot dit onderwerp en we zullen u met alle plezier helpen.

Door onze site te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid dat u hieronder kunt lezen.

Definities

Persoonsgegevens – alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Verwerking – elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen van persoonlijke gegevens.
Gegevenssubject – een natuurlijk persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt.
Wij / ons (al dan niet met een hoofdletter)

 

Gegevensbeschermingsbeginselen

We beloven de volgende principes voor gegevensbescherming te volgen:

De verwerking is legaal, eerlijk, transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben wettige gronden. We houden altijd rekening met uw rechten voordat de verwerking van persoonlijke gegevens plaatsvindt. Wij zullen u op verzoek informatie verstrekken over de verwerking ervan.

De verwerking beperkt zich tot het doel. Onze verwerkingsactiviteiten passen bij het doel waarvoor persoonlijke gegevens zijn verzameld. We verzamelen en verwerken alleen het minimale aantal persoonlijke gegevens dat voor ons doel nodig is.

We slaan uw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is. We zullen ons best doen om de nauwkeurigheid van uw gegevens te waarborgen. En we zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

 

Rechten van de betrokkene

De gegevenshouder heeft de volgende rechten:

1. Recht op informatie: wat betekent dat u het recht moet hebben om te weten of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, welke gegevens worden verzameld, van waar het wordt verkregen en waarom en door wie het wordt verwerkt.
2. Recht op toegang: wat betekent dat u recht heeft op toegang tot de gegevens die van / over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een ​​kopie van uw verzamelde persoonlijke gegevens aan ons te vragen en te verkrijgen.
3. Recht op rectificatie: wat betekent dat u het recht heeft om rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken als deze onjuist of onvolledig is.
4. Recht op wissen: wat betekent dat u in bepaalde omstandigheden kunt vragen om uw persoonlijke gegevens uit onze administratie te verwijderen.
5. Het recht om de verwerking te beperken: dit betekent dat wanneer bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, u het recht heeft om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
6. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: wat betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
7. Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking: wat betekent dat u het recht heeft om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde de verwerking, inclusief profilering en dat u niet wordt onderworpen aan een beslissing uitsluitend gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens. Dit recht kunt u uitoefenen wanneer er een uitkomst van de profilering is die juridische gevolgen met zich meebrengt die van invloed zijn op u of die u aanzienlijk beïnvloeden.
8. Recht op gegevensoverdracht: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen in een machinaal leesbaar formaat.
9. Het recht om een ​​klacht in te dienen: in het geval dat we uw verzoek onder de Rights of Access weigeren, zullen we u een reden geven waarom. Neem contact met ons op als u niet tevreden bent met de manier waarop uw verzoek is afgehandeld.
10. Recht om toestemming in te trekken: u heeft het recht om elke gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment dat u dat wilt in te trekken.

Gegevens die wij verzamelen

Informatie die u ons hebt verstrekt:
Dit kan uw e-mailadres, naam, factuuradres, thuisadres etc. zijn, voornamelijk informatie die nodig is om u een product te leveren of om uw klantervaring bij ons te verbeteren. Wij bewaren de informatie die u ons verstrekt om ons doel goed te kunnen uitvoeren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres als u u aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Informatie die automatisch over u wordt verzameld:
Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessietools. Bijvoorbeeld uw IP-adres, uw winkelhistorie (als die er is) etc. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u onze diensten gebruikt of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden vastgelegd. Uiteraard gaan we wel altijd zeer zorgvuldig met uw gegevens om.

Informatie van onze partners:
We verzamelen informatie van onze vertrouwde partners met de bevestiging dat ze juridische redenen hebben om die informatie met ons te delen. Dit is informatie die u rechtstreeks aan hen heeftt verstrekt of die zij om andere juridische redenen over u hebben verzameld. Onze zakelijke partners zijn: Google Adsense, Mailchimp, Xel Media, WebAds VIP en Rootads.

Publiek beschikbare informatie:
We kunnen informatie over u verzamelen die openbaar beschikbaar is.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

Onze service aan u aan te bieden, u te voorzien van andere producten en diensten die u hebt aangevraagd, om u op uw verzoek promotionele artikelen aan te bieden en met u te communiceren over die producten en diensten, u onze nieuwsbrief te sturen, om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in services, om uw klantervaring te verbeteren.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens op legitieme gronden en / of met uw toestemming.

Op grond van legitiem belang verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: om u persoonlijke aanbiedingen te sturen (van ons en / of onze zorgvuldig geselecteerde partners), om ons klantenbestand (aankoopgedrag en geschiedenis) te beheren en te analyseren om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Met uw toestemming verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:om u nieuwsbrieven en campagneaanbiedingen te sturen.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en / of om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor opties die door de wet worden geboden. We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens die zijn verzameld te anonimiseren en om dergelijke gegevens te gebruiken. We zullen gegevens buiten de reikwijdte van dit beleid alleen gebruiken als deze geanonimiseerd zijn. We bewaren uw factuurgegevens en andere informatie die over u is verzameld zo lang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen die voortvloeien uit de wet, maar niet langer dan zeven jaar.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die hier niet worden vermeld, maar die compatibel zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om dit te doen, zorgen we ervoor dat de koppeling tussen doelen, context en aard van persoonsgegevens geschikt is voor verdere verwerking en dat de verdere verwerking uw belangen niet zou schaden.

 

Wie heeft nog meer toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met vreemden. Dat spreekt voor zich. Persoonlijke gegevens over u worden in sommige gevallen aan onze vertrouwde partners verstrekt om de dienstverlening aan u mogelijk te maken of om uw klantenervaring te verbeteren. We delen uw gegevens met onze zakelijke verwerkingspartners Google Adsense, Mailchimp, Xel Media, WebAds VIP, Rootads.

Wij werken alleen met verwerkingspartners die in staat zijn om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens aan derden of openbare functionarissen laten zien, wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. We kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken als u hiermee hebt ingestemd of als er andere juridische redenen voor zijn.

Hoe we uw gegevens beveiligen

We doen ons best om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. We gebruiken bij o.a. Google Analtycs anonimiseren en pseudonimiseren waar nodig. We controleren onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen door de site altijd up-to-date te houden.

Hoewel we ons best doen, kunnen we de veiligheid van informatie niet garanderen. We beloven echter om de geschikte autoriteiten op de hoogte te stellen van eventuele datalekken. We zullen u ook op de hoogte stellen als er een bedreiging is voor uw rechten of interesses. We zullen er uiteraard alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en om autoriteiten te helpen bij eventuele inbreuken.

 

Cookies en andere technologieën die we gebruiken

We gebruiken cookies en/of vergelijkbare technologieën om klantgedrag te analyseren, de website te beheren, gebruikersbewegingen te volgen en informatie over gebruikers te verzamelen. Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren. U heeft hier verder ook geen last.

Maar wat is een cookie eigenlijk? Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer is opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om sites te laten werken. Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website zijn gemaakt. U kunt uw cookies beheren op browserniveau. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde functies belemmeren. We raden dit dan ook af.

Wij gebruiken de volgende cookies: 

1. Statistieken: Voor het analyseren van de site om hem en de gebruikservaring te verbeteren
2. Functioneel: Zonder deze cookies kan onze site niet draaien. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. Deze cookies bieden functionaliteit die het gebruik van onze service gemakkelijker maakt en maken het mogelijk om meer gepersonaliseerde functies mogelijk te maken.
3. Social media: Zodat je berichten kan liken
4. Advertenties: Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak en die relevant zijn voor jou.Deze cookies onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, zoals adverteerders. Vaak worden targeting- of advertentiecookies gekoppeld aan sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt aangeboden.
5. Interesses: Om je passende advertenties te kunnen laten zien die aansluiten bij je interesses

U kunt cookies die op uw computer zijn opgeslagen verwijderen via uw browserinstellingen. Als alternatief kunt u sommige cookies van derden beheren door een platform voor privacyverbetering te gebruiken.

Google Analytics

We gebruiken dus een cookie om Google Analytics verkeer op onze website te meten. We hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Van uw IP-adres worden de laatste drie cijfers niet opgeslagen en ingezien, we hebben dit proces op deze manier geanonimiseerd. Het delen van uw gegevens wordt ook niet gedaan. Verder maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met uw Google Analytics cookie.

 

Contactgegevens

Wij Kijken Netflix is een Netflix NL fansite van tekst- en mediabureau Orlando Ruiz de Fez Media:

Kvk nummer – 67156711

Adresgegevens – Vurehout 81, 1507 EC, ZAANDAM, Nederland

Domeinhost

Xel Media

Wilhelminapark 25

3581 NE Utrecht

Supervisory Authority

Email: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Phone: +31 70 888 8500

Copyright

© Copyright – Wij Kijken Netflix 2018. Alle rechten voorbehouden.

De intellectuele eigendomsrechten en de auteursrechten van alle gepubliceerde content en het format van de site berusten bij Wij Kijken Netflix. Geheel of gedeeltelijk gebruik van de geplaatste content van Wij Kijken Netflix is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming of bronvermelding. Dit geldt  zowel voor online als offline gebruik.

De inhoud op Wij Kijken Netflix mag niet worden verspreid of tegen betaling worden aangeboden aan derden. Wij Kijken Netflix heeft het recht om toegezonden tekst en/of beeldmateriaal te bewerken en naar eigen inzicht aan te passen.

Wij Kijken Netflix heeft geprobeerd alle rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Als dit niet is gelukt, kunnen deze rechthebbenden contact opnemen met de redactie door een mailtje te sturen naar info@wijkijkennetflix.nl.

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Uiteraard stellen we u daar dan van op de hoogte.

De laatste wijziging is aangebracht in mei 2018.