Wie is de Mol? 2015: Aflevering 9

Wie is de Mol? 2015: Aflevering 6

Wie is de Mol? 2015: Aflevering 6. Dat was ‘m alweer. Als Wie is de Mol? een voetbalwedstrijd was, zaten we nu officieel in de tweede helft. Over vier weken weten we al wie de Mol is! Of je weet dat nu al, dat kan natuurlijk ook. Gelukkig waren er geen onvoorziene gasten in de NOS-studio en kon de aflevering lekker van start gaan.  En dus gaan we weer op zoek naar hints, geheime gebaren, opvallende montage en verdachte blikken! 

Art staat elke weer zijn introductiepraatje in een andere setting te verkondigen en dit keer stond hij op de Sri Lankaanse Beekse Bergen. De omgeving deed een beetje denken aan seizoen 13 in Zuid-Afrika en zou later deze aflevering nog vaker terugkomen. Zo blijkt Sri Lanka nogmaals een erg mooi en afwisselend Mol-land te zijn. Maar goed, hoe vergaat het de groep deze keer?

Wie is de Mol? 2015: Aflevering 6
Heel veel wilde dieren dus, ook een wilde Mol en een wilde Muis?

Opdracht 1: De allerslechtste chauffeur van Mol-land

De eerste opdracht beloofde alweer veel goeds. Zoals een klassieke Mol-opdracht betaamt, moesten de kandidaten met behulp van spullen iets uitbeelden, die door andere kandidaten moesten worden geraden. In dit geval moesten de slechtste chauffeurs van de dag, te weten Martine, Rik, Marlijn en Margriet, in kleine vrachtwagentjes een zelfgekozen cijfercombinatie vormen. Het moest voor de raders Chris en Carolina vanuit een vliegtuigje duidelijk worden dat dit om het te winnen bedrag gaat. Het groepje met de slechtste chauffeurs kwam overigens nog op een bepaalde manier tot stand: De kandidaten moesten het vrachtwagentje achteruit inparkeren en de laatste vier die dat lukten, mochten zich tot de groep slechte chauffeurs rekenen.  En waar een auto aan te pas komt, komt een slecht werkende koppeling aan te pas. Elk jaar weer, dus ook nu. Martine was wel heel opzichtig met dat ding aan het rommelen, zelfs zo opzichtig dat we geloven dat ze het ding echt niet aan de praat kreeg. We denken dat de Mol, mocht hij in het groepje slechte chauffeurs willen komen, zich als 3e of 4e in de parkeervakken zou melden. Want dan meng je je op een subtielere wijze in die groep. Enfin, de chauffeurs gingen aan de slag en besloten het getal 1974 uit te beelden. Want: je mocht maximaal 2000 uitschrijven en mocht alleen unieke cijfers gebruiken. Rik oppert om dan het getal 9 te gebruiken na de 1, zodat het getal 19 al snel ontstond. Dat is niet handig voor een getal, want zo stuur je Chris en Carolina aan om het getal te associeren als een jaartal. Verdacht dus! Margriet vond dit ook wel een goed plan en ging hier in mee. Ze gingen aan de slag en produceerden een aardige versie van 1974 in auto’s. Martine had weer autopech (hmm), maar Marlijn kreeg hetzelfde ding ook niet aan de praat. Heeft Martine hier iets met de versnellingsbak kunnen doen, of was het gewoon een vreemd, gammel ding? Hoe dan ook, behalve de getallen 1974 moest er ook nog duidelijk gemaakt worden dat het om geld ging. Dus de groep stond voor het dilemma om of ,- toe te voegen, of de letter E (van euro natuurlijk). Volgens Margriet moesten ze voor de letter E gaan…en dat deden ze ook maar. Dit plan was uiteindelijk verwarrender dan een ,- te maken en dus is deze actie van Margriet wel verdacht. Intussen zaten Carolina en Chris in het vliegtuigje en moesten ‘iets’ vanuit de lucht gaan lezen. Ze kwamen eerst tot het woord albi (1974 omgekeerd), waarna ze opperden dat het om het Eurovisie Songfestival of om een Wie is de Mol?-winnaar gaat. Logisch toch?

Wie is de Mol? 2015: Aflevering 6
Nog even wachten jongens. De strand-opdracht komt er zo aan!

Eenmaal weer op de grond, besloten de twee C’s om te gaan voor een voormalig winnaar van Wie is de Mol? die in het jaar 1974 geboren zou moeten zijn: Edo uit seizoen 8. De verbazing bij de overige kandidaten loog er niet om:

Rik shirt
Mooie expressies hier. Is er hier iemand die de teleurstelling speelt en stiekem eigenlijk heel tevreden is? Roept u maar!

Dat antwoord was natuurlijk niet goed dus er kwam geen geld in de pot. Na deze opdracht trok de groep naar een nieuw hotel. Op de kamer van Rik en Marlijn lag een briefje van de Mol aan penningmeester Muis. Heeft dat boefje nou een briefje naar zichzelf geschreven? De Mol stelt voor dat Rik eventjes 750 euro bij het ontbijt achterlaat in ruil voor 2 jokers. Marlijn wil hier uiteraard van meeprofiteren en de twee komen tot het plan dat Marlijn het geld achterlaat en Rik hun jokers ontvangt. En zo geschiedde het. Marlijn wist op een natuurlijke wijze het geld achter te houden door erg te treuzelen en Rik ontving de jokers bij de test (die hij overigens allebei behield!).

Brief Rik
Rik en de geheimzinnige opdrachtgever. Nou wat toevallig dat hij zo’n aanbod krijgt dat hij heeft lopen bedelen om het penningmeesterschap 😉

Opdracht 2: Graven en touwtjes trekken

De kandidaten werden voor de tweede opdracht wederom op het strand losgelaten. En opnieuw mochten ze in het zand gaan wroeten. Maar niet voordat Art als een volleerde wiskundige een rij getallen opsomde. Nadat hij een hele massa aan getallen had overgebracht, werden de kandidaten het strand opgestuurd om geld te halen bij de touwen met getallen die niet werden genoemd door Art. Chris ging efficiënt te werk en noemde alle getallen onder de 10 die genoemd waren, zo wist iedereen dus dat ze daar vanaf moesten blijven. Er zijn echter een paar kandidaten met een dubbele agenda. Carolina en Chris moesten van de Mol, die hen had gecontacteerd,  twee specifieke getallen uit het zand vissen om daarmee jokers te kunnen verdienen. Of ze laten het liggen en verdienen geld voor de pot. Deze opdracht deed trouwens denken aan de koker-verzamel opdracht op het strand uit seizoen 11. Dat was het seizoen dat Art won, misschien had hij goede herinneringen aan deze opdracht. De kandidaten gingen maar aan de slag en controleerden bij elkaar of een bepaald getal wel of niet door Art genoemd was. Chris en Carolina discussieerden met elkaar of ze de opgegeven getallen wel moesten trekken om een koker te bemachtigen. Want kies je voor de pot of kies je voor jezelf? Beide kandidaten kozen ervoor om niet voor een joker te gaan en het spel verder te spelen met een zuiver geweten. Waarom wilde Chris die jokers perse laten liggen? In deze fase van het spel kun je je jokers prima gebruiken toch?

Wie is de Mol? Opdracht touw
Ah, een klassieke hint: Een kandidaat (in dit geval Margriet) die roept “I knew it!”. Misschien dus een dingetje om mee te nemen in de speurtocht.

Intussen werden hier en daar kokers verzameld. Sommige kandidaten zoals Marlijn waren best constructief bezig en hielpen anderen met de goede nummers, terwijl andere zoals Margriet amper meededen om zoveel mogelijk kokers te pakken. Oh jee, alweer Margriet! Wat zou de tactiek van de Mol zijn? Hij/zij kan aansturen op foute kokers, zelf verkeerde kokers pakken of, en dat lijkt ons een leuke ontknoping voor in aflevering 10, de Mol stopt kokers in zijn/haar broekzak en levert de helft niet in. Dus wij kunnen hier niet veel specifieke zaken uithalen, iedereen deed wel een keer iets goeds en de foute zaken zullen we pas over 4 weken weten. Of kunnen we iets concluderen als we een uitgebreidere kijk op de getallen werpen? Laten we een poging wagen. Art kwam met in ieder geval deze getallen (plus nog wat die niet te verstaan waren door het montage-getetter): 30, 1, 24, 47, 36, 53, 16, 38, 51, 54, 48, 44, 6, 55, 17, 32, 10, 42, 11, 43, 49. Blijkbaar heeft hij ook nog 5 genoemd want dat wordt door de groep bevestigt.
Margriet heeft 11 en Marlijn zegt dat ze die kan pakken (wat niet klopt want 11 is genoemd).
Rik: 6? Martine: Is genoemd, weet ik zeker (klopt).
Chris: 2? Rik: 2 is genoemd! 2 is genoemd! (Niet in de uitzending, misschien wel door de montage heen)
Marlijn: 3 is niet genoemd, wel doen he? Rik: Ja (klopt).
Chris: 19! Martine: Niet genoemd volgens mij!
Chris: 26, niemand heeft 26 gehoord toch? Marlijn: Ik heb 26 wel gehoord! (Niet in de uitzending gehoord).
Margriet: 21?! Marlijn: 21 is wel genoemd! (Klopt niet, blijkt uit Art’s antwoord hieronder) Chris: Volgens mij is 21 niet genoemd!
Margriet: 17! Chris: 17 is genoemd! (En dat klopt)
Rik: Is 14 genoemd? Jongens, is 14 genoemd? (Krijgt geen antwoord en pakt het maar).
Margriet: 46 gehoord? Marlijn: 46 heb ik gehoord. (Niet in de uitzending te horen)
Chris: Heeft iemand 50 gehoord? Marlijn: Ja,  niet doen, niet doen (klopt)
Margriet: Heeft iemand 40 gehoord? Martine: Ja! (Niet voor ons hoorbaar)
Rik: 44 is genoemd? Martine en Marlijn: Ja, dat is de leeftijd van Martine (en dat klopt)
Margriet: 34? Chris: Yes. Margriet/Marlijn: 34 is toch niet genoemd? (Dat klopt niet, blijkt hieronder).

Volgens Art waren de niet genoemde getallen dus: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 19 en 21.

Hieruit blijkt dat Rik een goede bijdrage lijkt te hebben gehad (en dat is jammer voor onze tunnelvisie). Rik zegt correct dat 2 genoemd is, 3 niet genoemd is en pakt 14. Maar vanuit diezelfde tunnelvisie zeggen we dat we van Rik de helft niet gezien hebben door mooie montage ;-). Ook Chris heeft goede dingen voor de pot gedaan. Marlijn was daarentegen redelijk contraproductief want zij gaf af en toe een verkeerd antwoord, hoewel ze ook hamerde op de goede koker 3. Ook Margriet pakt niks en helpt geen andere kandidaten. Oh help. We zitten in een Rik-tunnel hoor, dan moeten de andere kandidaten niet ineens ook verdacht gaan doen!

Wel werden Chris en Carolina beschuldigd van het doneren van foute kokers, maar wij vermoeden dat de vork anders in de steel zit. We gaan het zien!

Wie is de Mol? Geld Mol
Hee, op het min-geld staat de Mol. Wiens schaduw zien we hier?

Wie noemt wie bij de test?

Carolina:  Moet meer risico gaan nemen, zat steeds te spreiden op 4 mensen, waaronder Chris, Martine en Margriet.
Chris: Vindt het opvallend dat Viktor veel deelde met Carolina en nu naar huis is. Zet haar in zijn lijstje naast Margriet.
Margriet: Gaat toch nog spreiden. Denkt aan 2,5: Chris, Rik, Marlijn.
Martine: Noemt geen specifieke kandidaat. Moet voor haar gevoel bijna alles op alles gaan zetten.
Rik: Krijgt 2 jokers van de Mol voor 750 euro. Noemt geen specifiek een verdachte kandidaat. Neemt de 2 jokers lekker zelf mee.
Marlijn: Is verontwaardigd dat ze geen joker heeft gekregen. Ze heeft haar medekandidaten verraden, dit kun je toch niet menen?

De afvaller?

Deze week was het Carolina die het spel moest verlaten. Hoewel ze zich niet heel erg dominant profileerde in het spel, vonden we dat ze toch hier en daar vreemde acties had waardoor ze zeker in de gaten gehouden moest worden. Maar sinds vorige week stond ze al niet meer op ons Mollen-lijstje en dat bleek terecht. Helaas voor Carolina, ze begon net een beetje zichtbaarder te worden…maar de Mol was ze niet. Tot later in aflevering 10!

De pot, joker en vrijstellingen:

De pot bedraagt E (van euro!) 6500 ,- (komma streep omdat het geld is!)
Rik:
 Heeft 2 jokers

De Mol:

Rik: Zoals vorige week beloofd, zullen we Rik niet van ons verdachten-lijstje halen totdat het tegendeel bewezen is. Onze Mollenradar slaat gewoon zo hard af bij de sympathieke nieuwsanker. Hoe hij zich gedraagt, hoe hij niks bijdraagt aan de pot, hoe hij graag het penningmeesterschap wilde hebben, hoe gemakkelijk hij met zijn jokers omging, hoe hij A zegt en B doet…Plus: De titel van de aflevering was ‘kantelen’. Welke letter krijg je als je de letter W van Westelaken 180 graden kantelt? Precies, de M van Mol. Ja, we zien het helemaal zitten! Ook in zijn biechten komt hij over als iemand die heel anders in het spel stond dan dat hij aan ons doet voordoen. Ach, zijn ware aard zien we in zijn Mollenbiechten in aflevering 10 ;-). Hopen we…
Margriet: Hoepsefloeps. Daar was Margriet ineens op ons lijstje. Waar we haar dominante gedrag nog eerder beschouwden als puur haar karakter, denken we dat ze het mogelijk toch aandikt om kandidaten foute dingen te laten doen. Ze heeft zich deze aflevering echt verdacht gemaakt, met haar E-teken i.p.v. de komma streep en haar weinige bijdrage met kokers. Maar mocht zij de Mol zijn, heeft ze nog wel uit te leggen waarom ze in aflevering 4 zo resoluut voor het goede antwoord bij de Raad-de-gasten-opdracht gaf. Dat is onnodig.
Martine: Reservemol nummer 2. Ook Martine brengt bar weinig in de pot en doet meer vreemde dan goede dingen. Bij haar gaan gewoon te veel dingen mis om haar als Mol uit te sluiten.

 

Quote van de aflevering:

Chris:  Op het moment dat we de oplossing gaven aan Art, zag ik in zijn ogen een twinkeling: “Sukkel!”

 

En zo waren er nog maar 5 kandidaten over. Of eigenlijk 4 kandidaten en 1 Mol. Volgende week gaan we weer verder en dan gaan we naar een plek waar we volgens Art even kunnen afkoelen. Ook gaan de kandidaten een show opvoeren waarbij ze de lokale bevolking mogen wijsmaken dat zij de Mol zijn. Een dubbelrol voor de Mol dus! We gaan zien hoe dat uitpakt, wie gaat er liegen dat hij liegt?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.